De unges sikkerhet – ditt ansvar

Som arbeidsgiver har du ansvar for at alle arbeidstakere som jobber for deg, har sikre og gode arbeidsforhold. Unge arbeidstakere, som det er mange av i sommersesongen, mangler erfaring, opplæring og bevissthet om farene i arbeidslivet.

Les videre

Meld fra om ulykker

Arbeidsgiver har plikt til å melde fra til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer en arbeidsulykke der arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet.

Melde ulykke

Tips oss

Tips er en viktig informasjonskilde for Arbeidstilsynet. Vi vurderer alle tips vi får inn.

Tips oss

Siste nytt Flere saker

Høring av regelendringer om overtredelsesgebyr

Arbeidstilsynet har sendt et forslag om regelendringer om overtredelsesgebyr på offentlig høring. Forslaget vil gi Arbeidstilsy...

Høring: Forslag til endringer i forskriftene om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter m.m. og om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser

Illustrasjonsbilde som viser utfylling av skjema for melding om arbeidsrelatert sykdom.

Illustrasjonsbilde - Skjema for melding om arbeidsrelatert sykdom.

Meldinger om arbeidsrelatert sykdom i 2018

Arbeidstilsynet mottok 1816 meldinger fra leger om arbeidsrelatert sykdom i 2018. Dette er en nedgang fra tidligere år. I 2017 ...

Arrangementer og kurs Flere kurs

Trondheim: Seminar for BHT

Arbeidstilsynet inviterer for tredje år på rad til gratis seminar for bedriftshelsetjeneter for å dele kunnskap om helse, miljø...

Trondheim: Sikkerhetsdatablad

Dette seminaret handler om krav til sikkerhetsdatablad (SDS) og retter seg mot leverandører av kjemikalier. Seminaret er gratis...

Kurs i forebygging og håndtering av seksuell trakassering

Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet ønsker deg velkommen til gratis kurs i forebygging og håndtering av...